Mijn veilige schoolomgeving

Mijn veilige schoolomgeving

In de zomer van 2021 zag de campagne Mijn veilige schoolomgeving het levenslicht. Deze paraplucampagne komt altijd tot stand in samenwerking met (verkeers)ouders, leerkrachten en directies van basisscholen.

Veiligheid in de directe omgeving van scholen heeft altijd veel aandacht, en terecht! Het mooie is dat er samen met direct betrokkenen veel mogelijk is. De gemeente kan eventueel fysieke maatregelen nemen. Het team Veilig op Weg zorgt voor een overkoepelende campagne.

Vanuit de school zijn maatregelen en acties mogelijk die het gezamenlijke doel ondersteunen. En daarnaast hebben de ouders een sleutelrol. Zij kunnen zelf iets doen en tevens elkaar opvoeden rond het brengen en halen van hun kinderen.

Als de neuzen allemaal dezelfde kant op staan is er veel mogelijk!