Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar is de noordelijkste gemeente van de provincie Limburg. De gemeente telt 7.910 inwoners en heeft vier kernen: Mook, Middelaar, Molenhoek en Plasmolen. De voorzieningen en bedrijvigheid in de gemeente concentreren zich in de kernen en het bedrijventerrein Korendal, tussen Mook en Molenhoek. In deze laatstgenoemde kernen zijn vooral de bedrijven en winkels gevestigd. Toerisme en horeca concentreren zich in en om de kern Plasmolen. De stuwwallen, bos, heide en de Maas maken de gemeente grotendeels tot een bijzonder natuurgebied.

In de kop van Limburg heeft de gemeente een bijzondere ligging, door de verbondenheid met de Gelderse en de Noord-Brabantse regio’s. Mook en Middelaar heeft door haar ligging een duidelijke cohesie met de directe omgeving van de stad Nijmegen (Rijk van Nijmegen). Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn weerslag op de aanwezige infrastructuur en de verkeersstromen. Het project Veilig op Weg biedt voor de gemeente een mooie aanpak om verder te werken aan een verbetering van de verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding in het verkeer.

Contact opnemen

Gemeente Mook en Middelaar

Contact