Een prachtig project

Een prachtig project

Door: Peter van Wijlick

Als Coördinator Regionale Mobiliteit bij Trendsportal heb ik de afgelopen twaalf jaar veel mooie projecten gezien, maar Veilig op Weg vind ik een wel heel bijzonder project. 

Dat komt vanwege de mooie aanpak. Vanaf het eerste begin het gesprek aangaan met de bewoners, in plaats van een inhoudelijke reactie vanuit de gemeente op tafel leggen. Laat je ambtelijke analyses aan de voorkant thuis en ga vooral luisteren en doorvragen. Verkeersveiligheid is van ons allemaal, van de gemeente maar vooral ook van bewoners, automobilisten en fietsers. 

Alleen samen kunnen we het verkeer veilig maken. Dat is voor mij ‘Veilig op Weg’: nul verkeersslachtoffers.  

petervanwijlickjpg (1).jpg

Laat je ambtelijke analyses aan de voorkant thuis en ga vooral luisteren en doorvragen

Veel momentum

Waar traditioneel vooral gekeken wordt naar het bijhouden van de infrastructuur, is er tegenwoordig veel meer. De wereld van mobiliteit is aan het veranderen! Mobility as a service, technische innovaties, elektrificeren, autonoom rijden en de vraag naar duurzaam vervoer: de mobiliteitstransitie is in volle gang. Dat zorgt voor zoveel momentum, dat er ook ruimte is voor een nieuwe aanpak.

Als we samen de problemen in het verkeer willen aanpakken, moeten we elkaar wel begrijpen. Daarom zijn die gesprekken met inwoners zo belangrijk. Veilig op Weg is juist daarom zo’n mooi project. Binnen Trendsportal doen we dat al langer, en Veilig op Weg sluit hier perfect op aan. We gaan nu naar de bewoners toe, zonder een uitgewerkt plan mee te nemen. We vragen hen juist: wat is jullie mobiliteitsvraag voor de komende veertig jaar? Daarna gaan we pas plannen maken. Dat noem je met een duur woord cocreatie. Maar het gaat mij er vooral om dat je bewoners en bedrijven betrekt bij het maken van plannen.

Als we samen de problemen in het verkeer willen aanpakken, moeten we elkaar wel begrijpen

Meer dan een project

Ik denk dat Veilig op Weg in de toekomst veel meer kan en moet zijn dan een project. Het moet een reguliere manier van werken worden, een standaardmethode die in je gereedschapskist zit. Als ambtenaar werk je voor je burgers en bedrijven, dus je moet ook goed weten wat de samenleving precies wil.

We zijn nu bezig met de regionale uitrol, naar acht gemeenten. Veilig op Weg is absoluut geen rocket science, maar het is ook weer niet simpel. Verandering is altijd moeilijk, en deze aanpak vergt wat oefening. Dat is ook niet gek, want als ambtenaar ben je normaliter de expert, die alle antwoorden klaar heeft. Nu moet je je kwetsbaar opstellen en naar die antwoorden vragen. Maar uiteindelijk leidt deze aanpak tot een groter draagvlak voor de oplossingen, omdat inwoners er direct bij betrokken zijn geweest.

Peter van Wijlick,

Programmamanager Trendsportal