Homepage

Veilig op Weg

een andere kijk op verkeersveiligheid

Wat is Veilig op Weg?

Veilig op Weg is een verkeersveiligheidsproject. Ons doel is een fijne en veilige leefomgeving voor iedereen. Veilig op Weg is verbonden aan de Noord-Limburgse gemeentes en mobiliteitsplatform Trendsportal.

De inwoner staat centraal bij onze aanpak. Zij zijn de kartrekkers van een campagne, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er minder hard gereden wordt in hun buurt. Zo zorgen we voor een breder draagvlak en voor meer impact. En we gaan daarbij niet uit van harde regels en richtlijnen, maar spelen vooral in op bewustwording en gedragsverandering.

_MG_0639.jpg

Animatiefilmpje

Dit korte filmpje maakt duidelijk waar Veilig op Weg voor staat. Op een frisse laagdrempelige manier geven we uitleg over onze unieke aanpak.

_O0A0323.jpg

Ons doel

Wij willen veilig verkeersgedrag stimuleren en aanleren. Dat doen we door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via acties en campagnes die we samen met bewoners opzetten.

_MG_0600.jpg

We houden rekening met elkaar

Het motto van Veilig op Weg is We houden rekening met elkaar. Dit is de kapstok waaraan we alle campagnes en acties ophangen. Of het nu gaat om de leefbaarheid in woonwijken of de snelheid waarmee gereden wordt op een 60 km-weg.

123772812_125312359350840_7160264959180872578_n.jpg

Inwoners hebben de leiding

Onze inwoners zijn de kartrekkers van een verkeerscampagne. Niet de gemeente, maar de buurtbewoners vragen de weggebruikers om hun gedrag aan te passen. En dat werkt!

Onze projecten